Cafe Truyền thống

Chanh Đá

39.000 

Trà sữa

Sữa Đào

39.000 

Trà trái cây

Trà Xoài Nhiệt Đới

45.000 

Trà trái cây

Trà Táo Bạc Hà

39.000 

39.000 

Trà sữa

Trà Sen Macchiato

39.000 

39.000 

Trà sữa

Trà Sữa Oolong

35.000 

Cafe Truyền thống

Chanh Đá

39.000 

Trà sữa

Sữa Đào

39.000 

Trà trái cây

Trà Xoài Nhiệt Đới

45.000 

Trà trái cây

Trà Táo Bạc Hà

39.000 

39.000 

Trà sữa

Trà Sen Macchiato

39.000 

39.000 

Trà sữa

Trà Sữa Oolong

35.000